Pieejamie kursi

Kursā iekļautie temati atbilst zināšanām, kas nepieciešamas, lai sekmīgi apgūtu RTU 1. kursa matemātikas programmu. Tos var izmantot gan augstskolas studenti, gan vidusskolēni, kuri vēlas sagatavoties eksāmenam vai pārbaudīt zināšanas saistībā ar  augstskolas matemātikas programmu.